Privacybeleid

Uw Privacy

Wet bescherming persoonsgegevens
Stichting GoClean Duiven, hierna te noemen: GoClean, verwerkt de door u aan de stichting verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doeleinden van gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door GoClean verwerkt ten behoeve van het aangaan van sponsoring, donateurschappen en voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, het uitvoeren van (koop)overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaren hiertegen kenbaar maken aan onze ledenservice. U zult dan niet meer door GoClean benaderd worden voor marketingdoeleinden.

Recht van inzage en correctie
U kunt bij GoClean laten controleren of de door ons geregistreerde gegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit corrigeren. Wij kunnen u vragen u te legitimeren.

(Technische) beveiliging
Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens GoClean van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, dan kunnen  bepaalde gegevens worden verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. GoClean verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.
Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies via een pop-up te blokkeren in uw internetbrowser. Deze pop-up verschijnt alleen als wij ook daadwerkelijk gebruik maken van cookies.

Social media
Op deze website kan onder omstandigheden ook gebruik worden gemaakt van Social Media communicatietools van onder ander Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling van gegevens, evenals het verwerken en het gebruik van de gegevens door deze social media is te vinden bij hun privacy beleid.

Wijziging van privacy statement
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging door de stichting, ten allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd.

Date Created: Thu Nov 7 22:15:11 2017