Ad Lansink

Ad Lansink

Duurzame ontwikkeling is voor mij de vertaling van kernwaarden als gerechtigheid, solidariteit, gedeelde verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Praktisch en tegelijk concreet betekent dat harde en zachte medemenselijkheid maar ook en vooral oprechte zorg voor de natuur, behoud van biodiversiteit en verstandig omgaan met wat de aarde te bieden heeft; voedsel, lucht, water en grondstoffen. In politieke zin leidden deze waarden tot wat de Ladder van Lansink is gaan heten: de voorkeursvolgorde voor het afvalbeheer, nu de grondslag en routemap voor de circulaire economie. Wat mij aanspreekt in GoClean – vandaar mijn overtuigd ambassadeurschap – is de drievoudige uitwerking van die kernwaarden. GoClean behoedt natuur en landschap voor onnodige vervuiling. GoClean geeft het ingezamelde zwerfafval een tweede of zelfs derde leven. En GoClean maakt de gedeelde verantwoordelijkheid waar door permanente voorbeeldwerking: samen de schouders eronder om anderen te laten zien, wat een gezamenlijke inspanning kan opleveren. Gemakzuchtige of slordige leden denken wellicht, dat hun wegwerpgedrag toch wel wordt gecompenseerd door enthousiaste GoClean-ers of Zwerfinators. Maar de druppel holt elke steen uit. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Daarom verdient GoCleaan alle steun, van voorlopers en achterblijvers, van optimisten en zelfs pessimisten. De aarde is het waard om schoon en vruchtbaar door te geven. Noem het rentmeesterschap of duurzame ontwikkeling: een boodschap die telt.

Ad Lansink