Advies, ondersteuning en bemiddeling

Advies, ondersteuning en bemiddeling

Zwerfafval is een gecompliceerd vraagstuk en een pasklare oplossing is helaas niet voorhanden. Iedere situatie is anders en vraagt om een specifieke aanpak. GoClean is gesprekspartner voor vele organisaties, overheidsinstellingen, inwoners, lokaal bedrijfsleven, scholen en producenten. Oplossingen werken slechts indien ze voor alle betrokkenen haalbaar zijn. Daarbij is het van belang om goed geïnformeerd te zijn over alle “stakeholders”.

GoClean opereert niet slechts vanuit een kantoor maar is zelf aanwezig “in het veld” en weet wat er leeft en speelt onder inwoners. Wij inventariseren alle belangen, bieden ondersteuning bij het tot stand komen van haalbare oplossingen en kunnen een volledig plan van aanpak voor u opstellen en ten uitvoer brengen. Wij werken projectmatig en kunnen voorzien in een efficiënte en tijdelijke invulling bij gebrek aan uren/capaciteit binnen uw eigen organisatie.

Ook hebben wij gemerkt dat contacten tussen gemeenten en lokaal bedrijfsleven niet altijd effectief verlopen en vaak resulteren in vinger wijzen en verplaatsen van verantwoordelijkheden. Als onafhankelijke derde kan GoClean deze gesprekken voor u oppakken. Het behalen van resultaten waarin alle partijen zich kunnen vinden hebben een hogere kans van slagen.