Bernard Merkx

Bernard Merkx

THINK GLOBAL ACT LOCAL – NIETS DOEN IS GEEN OPTIE

De wereld om ons heen is in snel tempo aan het veranderen en we staan met z’n allen voor een paar hele grote uitdagingen. Meer dan ooit wordt duidelijk dat we de natuur al onherstelbare schade hebben toegebracht en dat dit in een steeds hoger tempo lijkt te gebeuren. We gaan zeer onzorgvuldig om met grondstoffen en danken producten vaak al na kort gebruik af. Een deel van die producten komt ongecontroleerd als zwerfafval terug in de natuur en toenemend in de waterwegen van de wereld en zorgt daar voor veel nieuwe uitdagingen.

Politieke besluitvorming is veelal traag en we zien daarom overal op de wereld bezorgde burgers, die een steeds krachtiger wordend geluid laten horen. Ze  gebruikensu ccesvol de media om misstanden bespreekbaar te maken. Enerzijds door het tonen van beelden maar steeds meer door het structureel verzamelen van data en feiten. Zowel de politiek als de industrie kan niet meer om deze vox populiheen.

De dames van Stichting Go Clean De Liemers laten dagelijks zien dat zowel woorden als daden nodig zijn en ze weten grote groepen mensen te bereiken met hun enthousiasme en doorzettingsvermogen.  Wat in Duiven op lokaal niveau begonnen is zal navolging gaan krijgen in andere regio’s en landen. Als ambassadeur van Stichting Go Clean De Liemers werk ik graag mee aan een wereld, waar het woord afval niet meer zal bestaan.

Bernard Merkx
Ondernemer
Mede oprichter Waste Free Oceans Foundation