Clubs en zwerfafvalbrigades

Zwerfafvalbrigades, clubs en landelijke groeperingen

U bent als brigade of club reeds actief bezig met de inzameling van zwerfafval. Dan is het toch fijn om de activiteiten binnen jouw gemeenschap en het door jullie gevonden zwerfafval helder op kaart te hebben en te kunnen analyseren?

Het ZwerfAfvalKompas is er voor jullie ondersteuning en geeft antwoord op vragen als:

  • Hoeveel is er afgelopen week opgeruimd?
  • Wat zijn de meest gevonden items?
  • Welke materialen worden het meest gevonden?
  • Welke routes/gebieden vragen meer aandacht?

Benieuwd wat het kompas voor jouw brigade/club kan betekenen. Mail voor meer informatie naar info@goclean-deliemers.nl

Start een brigade in jouw gemeente

Is er in jouw gemeente nog geen zwerfafvalbrigade actief waarbij je je aan kunt sluiten? Neem het voortouw en start zelf een brigade. Wij helpen je graag op weg. Meer weten? Neem contact met ons op via info@goclean-deliemers.nl.