Doel app Litterati

ViVaVo met de Litterati App

Litterati is een Registratie Applicatie welke u kunt downloaden in de App-store op uw smartphone. In deze App wordt al het gevonden zwerfafval vastgelegd middels een foto, voorzien van coördinaten en voorzien van registratie-labels. Alle vastgelegde stuks zwerfafval zijn terug te vinden op een kaart, welke al een goed beeld geeft waar wat is gevonden, wat zijn de zogeheten “hot spots” en hoeveel is er gevonden.

De foto’s worden voorzien van registratielabels (zogeheten Tags), die een waardevolle bijdrage leveren aan de analyse van het zwerfafval. Zo komen we meer te weten over de samenstellingen, welk product wordt het meest gevonden, doelgroepen en herkomst.

Waarom is dit zo belangrijk?

Jaarlijks belandt in Nederland naar schatting ca. 50 miljoen kilo afval op straat en in onze natuur. Het is schadelijk voor onze leefomgeving en natuur, maar het ligt er wel! Hierbij wordt vaak direct gedacht aan “De Plastic Soup”, maar wie iets beter kijkt ziet dat het probleem zich overal voordoet. De troep ligt ook op uw stoep, uw gemeente en uw directe leefomgeving.

De mate van vervuiling is vele malen groter dan wij allen gezamenlijk op kunnen ruimen. Daarom is het noodzakelijk om van symptoombestrijding naar bronaanpak te gaan. En daar hebben we uw hulp hard nodig. Door zwerfafval te Vinden, en Vast te leggen (registreren), hopen we uiteindelijk zwerfafval te Voorkomen. Oftewel ViVaVo.

Hoe?

Landelijk verzamelen vele vrijwilligers via de Litterati App waardevolle data over hun schoonwandelactiviteiten en delen dit op ons impact-platform; Het Zwerfafvalkomas”.

Via uitgebreide analysetools levert dit Kompas gedetailleerde informatie over het gevonden zwerfafval en wijst de richting naar preventieve oplossingen en maatregelen.
Steeds meer gemeenten en Provincies in Nederland sluiten zich aan op het Zwerfafvalkompas en gebruiken deze informatie voor het ontwikkelen van doelgericht beleid en het plaatsen van effectieve oplossingen.

Het blijft een feit dat het vastleggen van het zwerfafval met een foto meer tijd kost dan wanneer je alleen opruimt. Hierdoor zul je in hetzelfde tijdsbestek waarschijnlijk minder afval opruimen, wat voor sommige mensen vreemd en onnatuurlijk voelt. En toch is het efficiënter om minder op te ruimen maar WEL te registreren. Zo gaan we van symptoombestrijding naar bronbestrijding.

Help mee en sla zo de handen ineen met vele mede-vrijwilligers, overheden en landelijke groeperingen in de strijd tegen zwerfafval. Gezamenlijk bereiken we meer!