Monitoring en effectmeting

Monitoring (locatie onderzoek) en effectmetingen

Specifieke probleemlocaties hebben een grondiger onderzoek nodig om meer inzicht te krijgen in de daadwerkelijke problematiek. Daarbij moet worden gedacht aan snoeproutes, rondwegen, parken, buitengebieden en winkelcentra.
Deze monitoringen leveren veel informatie en inzicht op in de hoeveelheid zwerfafval, samenstelling, hotspots, doelgroep, weersafhankelijkheid, mate van anonimiteit en herkomst. En niet onbelangrijk, de mate van wekelijkse bijplaatsing.

Na de inzichtmonitoring kunnen interventies plaatsvinden op het meettraject. Op de toegepaste interventies zal een effectmeting plaatsvinden om na te gaan of de genomen maatregelen ook daadwerkelijk bijdragen aan verandering. Op deze wijze kan met lage kosten helder inzicht worden verkregen of een maatregel wel of niet zal werken, alvorens het op grote schaal te implementeren. Onze monitoringen zijn niet manipuleerbaar, gebaseerd op feitelijke data en geven een gedetailleerd en onafhankelijk inzicht in de problematiek.

Wilt u meer informatie over onze monitoring en effectmetingen. Neem dan contact met ons op en mail ons op info@goclean-deliemers.nl