Zicht op Afval

Zicht op Afval

Hoeveel zwerfafval ligt er in jouw leef- of werkomgeving? Door het afval te registreren en analyseren krijg je zicht op afval.

Kijk bij