Zwerfafvalbrigades

Zwerfafvalbrigades

Vanuit een groeiende verontrusting zijn steeds meer mensen zwerfafval aan het opruimen in het land. Ook in uw gemeente houden meerdere mensen zich hier actief mee bezig. Voor deze actieve vrijwilligers zou het fijn zijn als er vanuit hun gemeente ondersteuning en structuur geboden wordt bij hun opruimwerkzaamheden. En dat de hoeveelheid mensen die opruimt toeneemt, zodat zij niet meer het gevoel hebben de enigen te zijn.

GoClean kan een adviserende of actieve rol spelen bij het in kaart brengen en het aansturen van de reeds actieve vrijwilligers en zorgen voor uitbreiding met nieuwe vrijwilligers. Op deze manier kan in uw gemeente een actieve zwerfafvalbrigade ontstaan, die constructief en uniform werkt met gebruik van de juiste hulpmiddelen.

Op deze manier kan de zwerfafvalbrigade een belangrijke bijdrage leveren bij het in kaart brengen van de zwerfafvalproblematiek in uw gemeente.
Kortom omarm en enthousiasmeer uw vrijwilligers en ondersteun ze waar mogelijk!

Heeft u vragen. Neem dan contact met ons op en mail ons op via info@goclean-deliemers.nl.